İNTERNET REKLAMLARI İÇİN GETİRİLEN YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA


İNTERNET REKLAMLARI İÇİN GETİRİLEN YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ HAKKINDATüm Kurum Ve Şahıslar İçin 1 Ocak 2019’dan İtibaren İnternet Reklamları İçin %15 Tutarında Ek Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir. Tebliğ Taslağı 25 Aralık 2018 De Yayınlanmıştır.

Bu tebliğe göre; Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın Google, Facebook, Instagram, Twitter vb. internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden %18 kdv’ye ek olarak %15 gelir/kurumlar vergisi stopajı alınacak. Google, Youtube, Facebook gibi arama ve soysal medya kuruluşlarına reklam verenler, verdiği her 100 liranın 15 lirasını kesip vergi dairesine yatıracak.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Türk şirketlerden ve kişilerden alınan reklamlara aracılık eden şirketler yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Google, YouTube ve Facebook reklamlarını etkileyecek düzenlemeye göre; reklam verilen şirketin mükellef olup olunmadığına da bakılmayacak. Dar mükellef denilen bu kuruluşlar reklamı doğrudan alan veya aracılık eden şirket de olabilir her iki durumda da kesinti yapılmak zorunda.7

Bizimle reklam çalışmaları yaptığınız sürece reklam bütçenize ek olarak sizden %15 'lik tutar istenmeyecektir. 

Beyanda bulunmayıp bu tutarı ödemeyen kurum ya da şahıslar için maliye tarafından:
1. Ödenmeyen rakam yasal faizi ile talep edilir.
2. Vergi Usul Kanununun 341. maddesine göre 1 kat vergi ziyaı cezası düzenlenir (1 kat cezadır ve %15 ek ödemeyi ifade eder)
3. Vergi Usul Kanunun 355. maddesine göre her bir evrak/ödeme için 1.600TL özel usulsüzlük cezası düzenlenir.
4. Cezalar tespit tarihinden geri dönük olarak 1 Ocak 2019’dan eski olmamak kaydıyla 5 yıllık dönemi kapsar.